bijwerkingen

Strongyloidiasis

In vier klinische studies met een totaal van 109 patiënten die één of twee doses van 170 tot 200 mcg/kg STROMECTOL (ivermectin) , de volgende bijwerkingen werden gerapporteerd als mogelijk, waarschijnlijk of zeker gerelateerd aan STROMECTOL (ivermectin) :

het Lichaam als Geheel: asthenie/vermoeidheid (0.9%), buikpijn (0.9%)

Maag-darmstelsel: anorexia (0.9%), constipatie (0.9%), diarree (1.8%), misselijkheid (1.8%), braken (0.,9%)

zenuwstelsel/psychiatrische stoornissen: duizeligheid (2,8%), slaperigheid (0,9%), vertigo (0,9%), tremor (0,9%)

huid: pruritus (2,8%), huiduitslag (0,9%) en urticaria (0,9%).

in vergelijkende onderzoeken ondervonden patiënten behandeld met STROMECTOL (ivermectine) meer opgezette buik en ongemak op de borst dan patiënten behandeld met albendazol. STROMECTOL (ivermectine) werd echter beter verdragen dan thiabendazol in vergelijkende studies met 37 patiënten behandeld met thiabendazol.,

De Mazzotti-achtige en oftalmologische reacties geassocieerd met de behandeling van onchocerciasis of de ziekte zelf zullen naar verwachting niet optreden bij patiënten met strongyloidiasis die worden behandeld met STROMECTOL (ivermectine) . (Zie bijwerkingen, Onchocerciasis.)

laboratoriumbevindingen

in klinische studies waarbij 109 patiënten één of twee doses van 170 tot 200 mcg/kg STROMECTOL (ivermectine) kregen , werden de volgende laboratoriumafwijkingen gezien ongeacht de relatie tussen het geneesmiddel: verhoging van ALAT en/of ASAT (2%), daling van het aantal leukocyten (3%)., Leukopenie en anemie werden gezien bij één patiënt.

Onchocerciasis

in klinische onderzoeken werden oogaandoeningen onderzocht bij 963 volwassen patiënten vóór de behandeling, op dag 3 en maanden 3 en 6 na behandeling met 100 tot 200 mcg/kg STROMECTOL (ivermectine) . De waargenomen veranderingen waren voornamelijk verslechtering vanaf baseline 3 dagen na de behandeling. De meeste veranderingen keerden terug naar de toestand bij baseline of verbeterden ten opzichte van de ernst bij baseline bij de bezoeken in Maand 3 en 6., De percentages patiënten met verergering van de volgende aandoeningen op respectievelijk dag 3, maand 3 en 6 waren: limbitis: 5,5%, 4,8% en 3,5% en punctale troebelheid: 1,8%, 1,8% en 1,4%. De overeenkomstige percentages voor patiënten behandeld met placebo waren: limbitis: 6,2%, 9,9% en 9,4% en punctate troebelheid: 2,0%, 6,4% en 7,2%. (Zie waarschuwingen.)

een vergelijkbaar veiligheidsprofiel werd waargenomen in een open studie bij pediatrische patiënten in de leeftijd van 6 tot 13 jaar.,

de volgende oftalmologische bijwerkingen treden op als gevolg van de ziekte zelf, maar zijn ook gemeld na behandeling met STROMECTOL (ivermectine) : abnormaal gevoel in de ogen, ooglidoedeem, anterieure uveïtis, conjunctivitis, limbitis, keratitis en chorioretinitis of choroiditis. Deze waren zelden ernstig of gingen gepaard met verlies van het gezichtsvermogen en verdwenen over het algemeen zonder behandeling met corticosteroïden.,

Laboratoriumtestbevindingen

in gecontroleerde klinische onderzoeken werden de volgende laboratoriumbijwerkingen gemeld als mogelijk, waarschijnlijk Of zeker gerelateerd aan het geneesmiddel bij ≥ 1% van de patiënten: eosinofilie (3%) en stijging hemoglobine (1%).,

postmarketingervaring

de volgende bijwerkingen zijn gemeld sinds het geneesmiddel in het buitenland werd geregistreerd:

conjunctivale bloeding

alle indicaties

hypotensie (voornamelijk orthostatische hypotensie), verergering van bronchiaal astma, toxische epidermale necrolyse, Stevens-Johnson syndroom, epileptische aanvallen, hepatitis, verhoging van leverenzymen en verhoging van bilirubine.

Lees de volledige FDA-voorschrijfinformatie voor Stromectol (ivermectine)