BIVIRKNINGER

Strongyloidiasis

I fire kliniske studier med en total av 109 pasienter gitt enten én eller to doser av 170 til 200 mcg/kg av STROMECTOL (ivermectin) , følgende bivirkninger ble rapportert som mulig, sannsynligvis, eller definitivt knyttet til STROMECTOL (ivermectin) :

Kroppen som en Helhet: asthenia/tretthet (0.9%), magesmerter (0.9%)

Gastrointestinale: anoreksi (0.9%), forstoppelse (0.9%), diaré (1.8%), kvalme (1.8%), oppkast (0.,9%)

Nervesystemet/Psykiatrisk: svimmelhet (2.8%), søvnighet (0.9%), svimmelhet (0.9%), tremor (0.9%)

Hud: pruritus (2.8%), utslett (0.9%), og urticaria (0.9%).

I sammenlignende studier, pasienter behandlet med STROMECTOL (ivermectin) opplevd mer abdominal oppblåsthet og ubehag i brystet enn pasienter behandlet med albendazole. Men STROMECTOL (ivermectin) var bedre tolerert enn thiabendazole i komparative studier som involverer 37 pasienter behandlet med thiabendazole.,

Mazzotti-type og ophthalmologic reaksjoner i forbindelse med behandlingen av onchocerciasis eller sykdom i seg selv vil ikke kunne forventes å forekomme i strongyloidiasis pasienter behandlet med STROMECTOL (ivermectin) . (Se BIVIRKNINGER, Onchocerciasis.)

laboratorieprøver Funn

I kliniske studier som involverer 109 pasienter gitt enten én eller to doser av 170 til 200 mcg/kg STROMECTOL (ivermectin) , følgende laboratorium avvik ble sett uavhengig av narkotika-forhold: høyde i ALT og/eller AST (2%), reduksjon i leukocyte telle (3%)., Leukopeni og anemi ble sett i en pasient.

Onchocerciasis

I kliniske studier, ophthalmologic forhold ble undersøkt i 963 voksne pasienter før behandling, på dag 3, og 3 måneder og 6 etter behandling med 100 til 200 mcg/kg STROMECTOL (ivermectin) . Endringer observert var først og fremst forverring fra baseline 3 dager etter behandling. De fleste endringer som enten tilbake til baseline tilstand eller forbedret over baseline alvorlighetsgraden i måneden 3 og 6 besøk., Andel pasienter med forverring av følgende forhold på dag 3, måned 3 og 6, henholdsvis, var: limbitis: 5.5%, 4.8%, og 3,5% og punctate dekkevne: 1.8%, 1.8%, og 1,4%. De tilsvarende prosenter for pasienter behandlet med placebo, var: limbitis: 6.2%, 9.9% og 9,4 prosent og punctate dekkevne: 2.0%, 6.4%, og 7,2%. (Se ADVARSLER.)

En lignende sikkerhetsprofil ble observert i en åpen studie i pediatriske pasienter alderen 6 til 13.,

følgende ophthalmologic bivirkninger oppstår på grunn av sykdom i seg selv, men har også vært rapportert etter behandling med STROMECTOL (ivermectin) : unormal følelse i øyet, øyelokket ødem, anterior uveitt, konjunktivitt, limbitis, keratitt, og chorioretinitis eller choroiditis. Disse har sjelden vært alvorlig eller forbundet med tap av syn og har generelt løses uten behandling med kortikosteroider.,

laboratorieprøver Funn

I kontrollerte kliniske studier, følgende laboratorium negative erfaringer ble rapportert som mulig, sannsynligvis, eller definitivt relatert til stoffet i ≥ 1% av pasientene: eosinofili (3%) og øke hemoglobin (1%).,

Post Markedsføring

følgende bivirkninger har blitt rapportert siden stoffet ble registrert i utlandet:

Onchocerciasis

Konjunktival blødning

Alle Indikasjoner

Hypotensjon (hovedsakelig ortostatisk hypotensjon), forverring av bronkial astma, toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnson syndrom, beslag, hepatitt, heving av leverenzymer, og heving av bilirubin.

Les hele FDA forskrivning informasjon for Stromectol (Ivermectin)