BIVIRKNINGER

Strongyloidiasis

I fire kliniske undersøgelser, som omfattede i alt 109 patienter, der fik enten en eller to doser af 170 til 200 mikrogram/kg STROMECTOL (ivermectin) , de følgende bivirkninger blev rapporteret som muligvis, sandsynligvis eller helt sikkert, der er relateret til STROMECTOL (ivermectin) :

Kroppen som en Helhed: asthenia/træthed (0.9%), mavesmerter (0.9%)

Mave: anoreksi (0.9%), forstoppelse (0.9%), diarré (1.8%), kvalme (1.8%), opkastning (0.,9%)

Nervesystem/Psykiske: svimmelhed (2.8%), somnolens (0.9%), vertigo (0.9%), tremor (0.9%)

Hud: pruritus (2.8%), udslæt (0.9%), og urticaria (0.9%).

i sammenlignende forsøg oplevede patienter behandlet med STROMECTOL (ivermectin) mere abdominal distention og ubehag i brystet end patienter behandlet med albenda .ol. Men STROMECTOL (ivermectin) var bedre tolereret end thiabendazol i sammenlignende undersøgelser med 37 patienter, som blev behandlet med thiabendazol.,

ma ..otti-type og oftalmologiske reaktioner forbundet med behandlingen af onchocerciasis eller selve sygdommen forventes ikke at forekomme hos strongyloidiasis-patienter behandlet med STROMECTOL (ivermectin). (Se bivirkninger, Onchocerciasis.)

Laboratorium Test Resultater

I kliniske forsøg, der involverer 109 patienter, der fik enten en eller to doser af 170 til 200 mikrogram/kg STROMECTOL (ivermectin) , følgende laboratorium abnormiteter blev set uanset stof forhold: højde i ALT, og/eller AST (2%), fald i leukocyt-tæller (3%)., Leukopeni og anæmi blev set hos en patient.

Onchocerciasis

I kliniske forsøg, oftalmologisk forhold blev undersøgt i 963 voksne patienter før behandling, på dag 3, og måneder 3 og 6 efter behandling med 100 til 200 mikrogram/kg STROMECTOL (ivermectin) . De observerede ændringer var primært forværring i forhold til baseline 3 dage efter behandlingen. De fleste ændringer enten tilbage til baseline tilstand eller forbedret over baseline sværhedsgrad ved måned 3 og 6 besøg., Procentdelen af patienter med forværring af de følgende betingelser på dag 3, måned, 3 og 6, henholdsvis, var: limbitis: 5.5%, 4.8% og 3,5% og punctate opacitet: 1.8%, 1.8%, og 1,4%. De tilsvarende procenter for patienter behandlet med placebo, var: limbitis: 6.2%, på 9,9%, og 9,4% og punctate opacitet: 2.0% og 6,4%, og 7,2%. (Se advarsler.)

en lignende sikkerhedsprofil blev observeret i en åben undersøgelse hos pædiatriske patienter i alderen 6 til 13 år.,

følgende oftalmologisk bivirkninger opstår på grund af selve sygdommen, men er også blevet rapporteret efter behandling med STROMECTOL (ivermectin) : unormal følelse i øjnene, øjenlåg ødem, anterior uveitis, konjunktivitis, limbitis, keratitis, og chorioretinitis eller choroiditis. Disse har sjældent været alvorlige eller forbundet med tab af syn og har generelt løst uden kortikosteroidbehandling.,

Laboratorium Test Resultater

I kontrollerede kliniske forsøg, følgende laboratorium negative oplevelser var indberettet som muligvis, sandsynligvis eller helt sikkert, der er relateret til lægemidlet i ≥ 1% af patienterne: eosinofili (3%) og hæmoglobin stigning (1%).,

Post-Marketing Erfaring

De følgende bivirkninger er blevet rapporteret siden var det stof, der er registreret i udlandet:

Onchocerciasis

Konjunktival blødning

Alle Betegnelser

Hypotension (især ortostatisk hypotension), forværring af bronkial astma, toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnson syndrom, anfald, hepatitis, forhøjelse af leverenzymer, og udvidelse af bilirubin.

Læs hele FDA-ordineringsoplysningerne for Stromectol (Ivermectin)