Wat is een Angel Investor?

een “angel investor” is een persoon die belegt in zeer risicovolle ondernemingen, meestal voordat deze ondernemingen enige inkomsten of winst hebben. Meestal gaat het om start-ups en/of kleine bedrijven die doorgaans weinig of geen toegang hebben tot kapitaalmarkten.

Hoe werkt een Angel-belegger?

bijvoorbeeld, laten we zeggen dat John Doe een idee heeft voor een manier om widgets te voeden met kleine, flexibele zonnepanelen in plaats van elektriciteit., Hij moet een prototype bouwen en een bedrijf vormen om te profiteren van het idee en beginnen met de verkoop van het product.

John vindt Ralph Jones, een engel investeerder. Ralph is een rijke vriend van een vriend die gelooft in John ‘ s idee en wil het zien slagen. Ralph voelt zich op zijn gemak met het risico dat John ‘ s product niet werkt of dat John een verschrikkelijke zakenman zou kunnen blijken te zijn. Hij investeert $100.000 en ontvangt 40% van het bedrijf. John gebruikt het geld om het prototype te bouwen en de operatie te beginnen. Ralph biedt waardevol zakelijk advies en aanmoediging.,

Waarom is een “Angel” – belegger van belang?

Angel investors zijn de basis van de handel. Ze zijn niet precies hetzelfde als durfkapitalisten, die ook een belangrijke rol spelen bij de oprichting van bedrijven en handel in de wereld. De meeste “angel investors” zijn particulieren; de meeste durfkapitaal is afkomstig van partnerschappen die fondsen bundelen van vermogende particulieren, investeringsbanken, schenkingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, verschillende financiële instellingen en zelfs andere bedrijven.,

fondsenwerving voor durfkapitaal wordt doorgaans gedaan door het verspreiden van een prospectus aan potentiële beleggers die vervolgens overeenkomen geld aan het fonds toe te leggen. Fondsenwerving met angel investors wordt meestal meer terloops gedaan, met behulp van netwerken en meer verbale gesprekken.

een van de meest voorkomende en controversiële kenmerken van het werken met angel investors is dat zij een actieve managementfunctie en bestuurszetel kunnen vervullen in de ondernemingen waarin zij beleggen. Dit betekent vaak dat ondernemers enige controle over hun bedrijf opgeven., Angel investors kunnen echter ook cruciale bestuurlijke of technische expertise bieden, met name op gebieden waar de ondernemer minder vertrouwen heeft. Dit is vooral het geval wanneer de durfkapitalist zich specialiseert in de sector of niche van de angelinvesteerder. Toch moeten angel investors bereid zijn om aanzienlijke langetermijnrisico ‘ s te nemen voor wat zeer hoge rendementen kan zijn.