co je anděl Investor?

Andělský investor je osoba, která investuje do vysoce rizikových společností, obvykle dříve, než tyto společnosti mají nějaké příjmy nebo zisky. Obvykle jsou tyto společnosti začínající podniky a/nebo malé podniky, které obvykle mají malý nebo žádný přístup na kapitálové trhy.

jak funguje Anděl Investor?

řekněme například, že John Doe má nápad na způsob, jak napájet widgety malými, flexibilními solárními panely spíše než elektřinou., Potřebuje postavit prototyp a vytvořit firmu, aby využil této myšlenky a začal produkt prodávat.

John najde Ralpha Jonese, investora anděla. Ralph je bohatý přítel přítele, který věří v Johnovu myšlenku a chce vidět, že uspěje. Ralph je spokojen s rizikem, že Johnův produkt nemusí fungovat nebo že John by se mohl ukázat jako hrozný podnikatel. Investuje $100,000 a obdrží 40% společnosti. John používá peníze na stavbu prototypu a zahájení operace. Ralph poskytuje cenné obchodní poradenství a povzbuzení.,

proč záleží na Andělském investorovi?

andělští investoři jsou základem obchodu. Nejsou úplně stejné jako rizikoví kapitalisté, kteří také hrají důležitou roli při vytváření podniků a obchodu ve světě. Většina angel investorů jsou soukromé osoby, většina rizikového kapitálu pochází z partnerství, které shromažďují finanční prostředky od bohatých jednotlivců, investiční banky, nadační fondy, penzijní fondy, pojišťovny, různé finanční instituce, a dokonce i jiné korporace.,

získávání finančních prostředků pro rizikový kapitál se obvykle provádí oběhem prospektu potenciálním investorům, kteří pak souhlasí s tím, že do fondu odevzdají peníze. Získávání finančních prostředků s andělskými investory se obvykle provádí více náhodně, pomocí sítí a více verbální konverzace.

jednou z nejčastějších a nejkontroverznějších charakteristik práce s andělskými investory je to, že mohou mít aktivní řídící role a křesla ve společnostech, do kterých investují. To často znamená, že se podnikatelé vzdávají určité kontroly nad svými podniky., Andělští investoři však mohou také poskytnout zásadní manažerské nebo technické odborné znalosti, zejména v oblastech, kde je podnikatel méně sebevědomý. To je zejména případ, kdy se rizikový kapitalista specializuje na průmysl nebo výklenek angel investora. Andělští investoři však musí být ochotni přijmout významná dlouhodobá rizika pro to, co může být velmi vysoká návratnost.