Vad är en Angel Investor?

en ängel investerare är en person som investerar i mycket riskfyllda företag, vanligtvis innan dessa företag har några intäkter eller vinster. Vanligtvis är dessa företag nystartade företag och / eller små företag som vanligtvis har liten eller ingen tillgång till kapitalmarknaderna.

Hur fungerar en ängel investerare?

låt oss till exempel säga att John Doe har en idé om ett sätt att driva widgets med små, flexibla solpaneler snarare än el., Han behöver bygga en prototyp och bilda ett företag för att kapitalisera på idén och börja sälja produkten.

John finner Ralph Jones, en ängel investerare. Ralph är en rik vän till en vän som tror på Johns idé och vill se det lyckas. Ralph är bekväm med risken att Johns produkt kanske inte fungerar eller att John kan visa sig vara en hemsk affärsman. Han investerar $ 100,000 och får 40% av företaget. John använder pengarna för att bygga prototypen och påbörja operationen. Ralph ger värdefull affärsrådgivning och uppmuntran.,

Varför spelar en ängel investerare Roll?

Angel investors är gräsrotsstiftelsen för handel. De är inte exakt samma som riskkapitalister, som också spelar en viktig roll i bildandet av företag och handel i världen. De flesta ängelinvesterare är privatpersoner; de flesta riskkapital kommer från partnerskap som samlar medel från rika individer, investeringsbanker, kapitaltillskott, pensionsfonder, försäkringsbolag, olika finansinstitut och till och med andra företag.,

kapitalanskaffning för riskkapital sker vanligtvis genom att ett prospekt cirkulerar till potentiella investerare som sedan går med på att binda pengar till fonden. Insamling med ängelinvesterare görs vanligtvis mer nonchalant, med hjälp av nätverk och mer verbal konversation.

en av de vanligaste och mest kontroversiella egenskaperna hos att arbeta med ängelinvesterare är att de kan ta aktiva ledningsroller och styrelseplatser i de företag som de investerar i. Detta innebär ofta att företagare ger upp viss kontroll över sina företag., Men ängelinvesterare kan också ge avgörande lednings – eller teknisk expertis, särskilt inom områden där entreprenören är mindre självsäker. Detta är särskilt fallet när riskkapitalisten specialiserar sig på angel investor ’ s industry eller nisch. Icke desto mindre måste ängelinvesterare vara villiga att ta betydande långsiktiga risker för vad som kan vara mycket hög avkastning.