czym jest Angel Investor?

an angel investor to osoba, która inwestuje w bardzo ryzykowne firmy, zazwyczaj zanim te firmy osiągną jakiekolwiek przychody lub zyski. Zazwyczaj są to przedsiębiorstwa typu start-up i / lub małe przedsiębiorstwa, które zazwyczaj mają niewielki lub żaden dostęp do rynków kapitałowych.

jak działa anielski inwestor?

na przykład, Powiedzmy, że John Doe ma pomysł na sposób zasilania widgetów z małych, elastycznych paneli słonecznych, a nie energii elektrycznej., Musi zbudować prototyp i założyć firmę, aby wykorzystać pomysł i rozpocząć sprzedaż produktu.

John znajduje Ralpha Jonesa, anielskiego inwestora. Ralph jest zamożnym przyjacielem przyjaciela, który wierzy w pomysł Johna i chce, aby jego pomysł się powiódł. Ralph jest zadowolony z ryzyka, że produkt Johna może nie działać lub że John może okazać się okropnym biznesmenem. Inwestuje 100 000 dolarów i otrzymuje 40% firmy. John wykorzystuje pieniądze do budowy prototypu i rozpoczęcia operacji. Ralph zapewnia cenne porady biznesowe i zachęty.,

dlaczego anielski inwestor ma znaczenie?

Angel investors to oddolny fundament handlu. Nie są one dokładnie takie same jak venture capitalists, które również odgrywają ważną rolę w tworzeniu przedsiębiorstw i handlu na świecie. Większość inwestorów anielskich to osoby prywatne; większość kapitału podwyższonego ryzyka pochodzi z partnerstw, które łączą fundusze od bogatych osób, banków inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, różnych instytucji finansowych, a nawet innych korporacji.,

pozyskiwanie funduszy dla kapitału podwyższonego ryzyka odbywa się zazwyczaj poprzez przekazanie prospektu emisyjnego potencjalnym inwestorom, którzy następnie zgadzają się przeznaczyć pieniądze na fundusz. Pozyskiwanie funduszy z angel investors odbywa się zazwyczaj bardziej przypadkowo, przy użyciu sieci i bardziej słownej rozmowy.

jedną z najczęstszych i najbardziej kontrowersyjnych cech współpracy z aniołami inwestorów jest to, że mogą oni pełnić aktywne funkcje zarządcze i zasiadać w zarządach spółek, w które inwestują. Często oznacza to, że przedsiębiorcy rezygnują z pewnej kontroli nad swoimi przedsiębiorstwami., Jednak inwestorzy anielscy mogą również zapewnić kluczową wiedzę menedżerską lub techniczną, szczególnie w obszarach, w których przedsiębiorca jest mniej pewny siebie. Jest to szczególnie w przypadku, gdy venture capitalist specjalizuje się w branży aniołów inwestorów lub niszy. Niemniej jednak inwestorzy anielscy muszą być gotowi podjąć znaczące długoterminowe ryzyko w przypadku bardzo wysokich zysków.