Hvad er en engel Investor?

en engel investor er en person, der investerer i meget risikable virksomheder, typisk før disse virksomheder har nogen indtægter eller overskud. Normalt er disse virksomheder nystartede virksomheder og / eller små virksomheder, der typisk har ringe eller ingen adgang til kapitalmarkeder.

Hvordan fungerer en Engleinvestor?

lad os for eksempel sige, at John Doe har en ID.til en måde at drive poweridgets med små, fleksible solcellepaneler snarere end elektricitet., Han skal bygge en prototype og danne en virksomhed for at udnytte ideen og begynde at sælge produktet.John finder Ralph Jones, en engel investor. Ralph er en velhavende ven af en ven, der tror på Johns id.og ønsker at se det lykkes. Ralph er komfortabel med risikoen for, at Johns produkt muligvis ikke fungerer, eller at John kan vise sig at være en frygtelig forretningsmand. Han investerer $ 100.000 og modtager 40% af virksomheden. John bruger pengene til at bygge prototypen og begynde operationen. Ralph giver værdifuld forretningsrådgivning og opmuntring.,

hvorfor betyder en engel Investor noget?

Angel investorer er græsrodsfundamentet for handel. De er ikke nøjagtigt de samme som venturekapitalister, som også spiller en vigtig rolle i dannelsen af virksomheder og handel i verden. De fleste engleinvestorer er privatpersoner; mest venturekapital kommer fra partnerskaber, der samler midler fra velhavende enkeltpersoner, investeringsbanker, begavelser, pensionsfonde, forsikringsselskaber, forskellige finansielle institutioner og endda andre virksomheder.,

indsamling af risikovillig kapital sker typisk ved at cirkulere et prospekt til potentielle investorer, der derefter accepterer at forpligte penge til fonden. Fundraising med angel investorer er typisk gjort mere henkastet, ved hjælp af netværk og mere verbal samtale.

et af de mest almindelige og kontroversielle egenskaber ved at arbejde med angel-investorer er, at de kan tage aktive ledelsesroller og bestyrelsespladser i de virksomheder, hvor de investerer. Det betyder ofte, at iværksættere opgive en vis kontrol over deres virksomheder., Angel-investorer kan dog også levere afgørende ledelsesmæssig eller teknisk ekspertise, især inden for områder, hvor iværksætteren er mindre selvsikker. Dette er især tilfældet, når venturekapitalisten specialiserer sig i engelens investorindustri eller niche. Ikke desto mindre skal angel-investorer være villige til at tage betydelige langsigtede risici for, hvad der kan være meget højt afkast.