Hva er en Engel Investor?

En engel investor er en person som investerer i svært risikable selskaper, vanligvis før disse selskapene har noen inntekt eller fortjeneste. Vanligvis er disse selskapene er start-ups og/eller små bedrifter som vanligvis har liten eller ingen tilgang til kapitalmarkedene.

Hvordan Gjør en Engel Investor Arbeid?

For eksempel, la oss si at John Doe har en idé til en måte å drive widgets med små, fleksible solcellepaneler snarere enn elektrisitet., Han trenger for å bygge en prototype og danne en bedrift for å kapitalisere på den idé og begynne å selge produktet.

John finner Ralph Jones, en engel investor. Ralph er en velstående venn av en venn som tror på John ‘ s idé og ønsker å se det lykkes. Ralph er komfortabel med risikoen for at John produktet kan ikke fungerer eller at John kunne vise seg å være en forferdelig næringsdrivende. Han investerer $100 000, og får 40 prosent av selskapet. John bruker pengene til å bygge prototypen, og starte drift. Ralph gir verdifulle business råd og oppmuntring.,

Hvorfor er Ikke en Engel Investor Saken?

Engel investorer er det gress-røtter grunnlaget for handel. De er ikke akkurat det samme som venture kapitalister, som også spiller en viktig rolle i dannelsen av bedrifter og handel i verden. De fleste angel investorer er privatpersoner, mest risikovillig kapital kommer fra partnerskap som basseng penger fra rike enkeltpersoner, investeringsbanker, begavelser, pensjonsfond, forsikringsselskaper, ulike finansielle institusjoner og andre selskaper.,

Fund-raising for risikovillig kapital er vanligvis gjort ved å sirkulere en prospektet til potensielle investorer som deretter enige om å forplikte seg penger til fondet. Fund-raising med engel investorer er vanligvis gjort mer tilfeldig, ved hjelp av nettverk og mer verbal samtale.

En av de vanligste og mest kontroversielle egenskaper som arbeider med engel investorer er at de kan ta aktiv forvaltning roller og bord sitteplasser i de selskaper de investerer i. Dette betyr ofte at entreprenører gi opp noen kontroll over sine virksomheter., Imidlertid, angel investorer også kan gi avgjørende administrative eller tekniske kompetanse, spesielt i områder der entreprenør er mindre sikker. Dette er spesielt tilfelle når venture kapitalist spesialiserer seg i angel investors bransje eller nisje. Likevel, angel investorer må være villig til å ta betydelig langsiktig risiko for hva som kan bli svært høy avkastning.