evangeliet enligt Johannes, fjärde av de fyra Nya Testamentets berättelser berättar om Jesu Kristi liv och död. Johannes är den enda av de fyra som inte anses vara bland de synoptiska evangelierna (dvs de som presenterar en gemensam syn). Även om evangeliet är uppenbarligen skrivet av Johannes aposteln,” den älskade lärjungen ” av Jesus, har det varit en stor diskussion om författarens faktiska identitet., Evangeliets språk och dess välutvecklade teologi tyder på att författaren kan ha levt senare än Johannes och grundat sitt skrivande på Johns lärdomar och vittnesbörd. Dessutom fakta att flera episoder i Jesu liv återges ur sekvens med Synoptik och att det sista kapitlet verkar vara ett senare tillägg tyder på att texten kan vara en sammansatt., Evangeliets plats och datum för sammansättning är också osäkra; många forskare föreslår att det skrevs på Efesos, i Mindre Asien, ca 100 ce i syfte att kommunicera sanningarna om Kristus till kristna av hellenistisk bakgrund.

manuskript belysning

Johannes evangelisten, manuskript belysning från Lindisfarne evangelisterna, slutet av 7: e århundradet.

Photos.com/Thinkstock.,

Läs mer om detta ämne
biblisk litteratur: det fjärde evangeliet: Evangeliet enligt John
John är det sista evangeliet och på många sätt skiljer sig från de synoptiska evangelierna. Frågan i de synoptiska evangelierna gäller omfattningen…,

Johannes Evangelium skiljer sig från de synoptiska evangelierna på flera sätt: det täcker en annan tidsperiod än de andra; det lokaliserar mycket av Jesu verksamhet i Judeen; och det skildrar Jesus avskräckande länge på teologiska frågor. Den stora skillnaden ligger dock i Johns övergripande syfte., Författaren till Johannes Evangelium berättar att han har valt att inte spela in många av Jesu symboliska handlingar och har i stället inkluderat vissa episoder för att hans läsare kan förstå och dela i den mystiska föreningen av Kristi Kyrka, att de ”kan tro att Jesus är Kristus, Guds Son, och att tro att du kan ha livet i hans namn” (20:30). Detta motiv genomsyrar berättelsen, liksom en slags mystisk symbolik och upprepad betoning på inkarnationen., Författaren börjar sitt konto med ett uttalande om inkarnationen som tydligt antyder Genesis (”i början var Ordet, och Ordet var med Gud, och Ordet var Gud.”). Författaren lägger ständigt till egna tolkningskommentarer för att klargöra Jesu motiv. I berättelsen om vissa mirakulösa gärningar, till exempel utfodring av 5000 (6:1-15), som förekommer i alla fyra evangelierna, förklaras Johns version som symbolisk för en djupare andlig sanning (”jag är livets bröd; . . .”)., Genom Johannes evangelium, Jesus Öppet presenterar sig som Guds gudomliga Son, inte dölja sin identitet som han gör i evangeliet enligt Mark. Således berättar författaren till Johns evangelium inte bara en serie händelser utan beskriver detaljer som stöder en beställd teologisk tolkning av dessa händelser.

På grund av sin speciella teologiska karaktär ansågs Evangeliet enligt Johannes i antiken vara det ”andliga evangeliet” och det gav ett djupt och bestående inflytande på utvecklingen av tidig kristen doktrin.

0