Evangelium Podle Jana, čtvrtý ze čtyř novozákonních příběhů, které vyprávějí o životě a smrti Ježíše Krista. John ‚ S je jediný ze čtyř, které nejsou považovány za synoptické evangelia (tj. Ačkoli evangelium údajně napsal apoštol svatého Jana,“ milovaný učedník “ Ježíše, došlo k značné diskusi o skutečné identitě autora., Jazyk evangelia a jeho dobře rozvinutá teologie naznačují, že autor mohl žít později než John a založil své psaní na Janových učeních a svědectvích. Navíc fakta, že několik epizod v životě Ježíše líčený mimo pořadí s Synoptics a, že závěrečná kapitola se zdá být později toho vyplývá, že text může být složené., Místo evangelia a datum složení jsou také nejisté; mnoho učenců naznačuje, že to bylo napsáno v Efezu, v Malé Asii, asi 100 ce za účelem sdělování pravd o Kristu křesťanům helénistického pozadí.

rukopis osvětlení

St. John the Evangelist, rukopis osvětlení z Lindisfarne Evangelií, koncem 7. století.

Photos.com/Thinkstock.,

Přečtěte si Více o Tomto Tématu
biblické literatury: čtvrté Evangelium: Evangelium Podle Jana
John je poslední Evangelium, a, v mnoha ohledech, odlišné od Synoptických Evangelií. Otázka v synoptických evangeliích se týká rozsahu…,

janova Evangelia se liší od Synoptických Evangelií v několika způsoby: pokrývá jiné časové rozpětí než ostatní; vyhledá moc ježíšovy služby v Judsku, a to líčí Ježíš přednášení na délku o teologických otázkách. Hlavní rozdíl však spočívá v Johnově celkovém účelu., Autor janova Evangelia nám říká, že on si vybral ne zaznamenat mnoho symbolických aktů Ježíše a místo toho součástí některých epizod v pořadí, že jeho čtenáři mohou pochopit a sdílet v mystické unie Kristovy církve, že se „může věřit, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu“ (20:30). Tento motiv prostupuje vyprávěním, stejně jako jakýmsi mystickým symbolismem a opakovaným důrazem na inkarnaci., Autor začíná svůj účet prohlášením o inkarnaci, která jasně naznačuje Genesis („na začátku bylo slovo a slovo bylo u Boha a slovo bylo Bůh.”). Autor neustále přidává vlastní interpretační Komentáře, aby objasnil Ježíšovy motivy. Ve vyprávění některých zázračné skutky, například, krmení 5,000 (6:1-15), které se objeví ve všech čtyřech Evangeliích, John verze je vysvětlit jako symbolické hlubší duchovní pravdy („já jsem chléb života; . . .”)., V celém Janově evangeliu se Ježíš otevřeně prezentuje jako božský syn Boží a neskrývá svou identitu jako v Evangeliu podle Marka. Autor Janova evangelia tedy nejen vypráví řadu událostí, ale uvádí detaily, které podporují nařízenou teologickou interpretaci těchto událostí.

Protože jeho zvláštní teologický charakter Evangelia Podle Jana byl považován v dávných dobách být „duchovní Evangelium“, a to ovládal hluboký a trvalý vliv na vývoj raně Křesťanské nauky.