evangélium János szerint, a négy újszövetségi elbeszélés negyedik elbeszélése Jézus Krisztus életéről és haláláról. János az egyetlen a négy közül, amelyet nem vettek figyelembe a szinoptikus evangéliumok között (azaz azok, akik közös nézetet mutatnak). Bár az evangéliumot látszólag Szent János apostol, Jézus “szeretett tanítványa” írta, a szerző tényleges identitásáról jelentős vita folyt., A nyelv az Evangélium pedig a jól fejlett teológia azt sugallják, hogy a szerző is éltek később, mint John alapján az írás János tanításokat, tanúvallomások. Sőt, azok a tények, amelyek szerint Jézus életében több epizódot a Szinoptikusokkal egymás után mesélnek el, és hogy az utolsó fejezet későbbi kiegészítésnek tűnik, arra utalnak, hogy a szöveg összetett lehet., Az evangélium helye és időpontja is bizonytalan; sok tudós azt sugallja, hogy Efézusban, Kis-Ázsiában, kb. 100 ce-ben írták, hogy Krisztusról szóló igazságokat közöljék a hellenisztikus háttérrel rendelkező keresztényekkel.

kézirat megvilágítás

Szent János evangélista, kézirat megvilágítás a Lindisfarne evangéliumokból, a 7.század végén.

Photos.com/Thinkstock.,

Olvasson Többet erről a Témáról
bibliai irodalom: A negyedik Evangélium: Az Evangélium János Szerint
János az utolsó Evangélium pedig, sok szempontból eltér a Szinoptikus Evangéliumok. A szinoptikus evangéliumok kérdése a mértékre vonatkozik…,

János evangéliuma többféle módon különbözik a szinoptikus Evangéliumoktól: más időtartamot fed le, mint a többiek; Jézus szolgálatának nagy részét Júdeában találja; és Jézus teológiai kérdésekben való hosszas diskurzusát ábrázolja. A fő különbség azonban János Általános céljában rejlik., A szerző a János Evangéliuma azt mondja, hogy ő úgy döntött, hogy nem rekord sok a szimbolikus aktusok Jézus ehelyett szereplő egyes epizódok annak érdekében, hogy az olvasó megértse, valamint részesedése a misztikus unió Krisztus egyházának, hogy “lehet elhinni, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, s hogy hiszel életetek legyen az ő nevében” (20:30). Ez a motívum áthatja a narratívát, csakúgy, mint egyfajta misztikus szimbolizmus és az inkarnáció ismételt hangsúlyozása., A szerző az inkarnációról szóló kijelentéssel kezdi beszámolóját, amely egyértelműen intimálja a genezist (“kezdetben az Ige volt, az Ige pedig Istennel volt, az Ige pedig Isten volt.”). A szerző folyamatosan hozzáadja saját értelmező megjegyzéseit, hogy tisztázza Jézus indítékait. Bizonyos csodálatos cselekedetek elbeszélésében, például az 5000 (6:1-15) etetése, amely mind a négy evangéliumban megjelenik, János változatát egy mélyebb szellemi igazság jelképeként magyarázzák (“én vagyok az élet kenyere; . . .”)., János evangéliumában Jézus nyíltan Isten isteni fiaként mutatja be magát, nem rejti el identitását, ahogyan az evangéliumban Márk szerint. János evangéliumának szerzője tehát nem csupán egy eseménysorozatot mesél el, hanem olyan részleteket is említ, amelyek alátámasztják az események rendezett teológiai értelmezését.

különleges teológiai jellege miatt az evangéliumot János szerint az ókorban “spirituális evangéliumnak” tekintették, és mély és tartós befolyást gyakorolt a korai keresztény tanítás fejlődésére.