Evanghelia după Ioan, a patra din cele patru narațiuni ale Noului Testament care relatează viața și moartea lui Isus Hristos. Ioan este singurul dintre cele patru care nu sunt considerate printre Evangheliile sinoptice (adică cele care prezintă o viziune comună). Deși Evanghelia este aparent scrisă de Sfântul Ioan Apostolul, „ucenicul iubit” al lui Isus, s-a discutat considerabil despre identitatea reală a autorului., Limba Evangheliei și teologia Ei bine dezvoltată sugerează că autorul ar fi trăit mai târziu decât Ioan și și-a bazat scrisul pe învățăturile și mărturiile lui Ioan. Mai mult decât atât, faptul că mai multe episoade din viața lui Isus sunt povestite de secvență cu Sinoptici și că ultimul capitol pare a fi un plus mai târziu sugerează că textul ar putea fi un compozit., Locul și data compunerii Evangheliei sunt, de asemenea, incerte; mulți cercetători sugerează că a fost scrisă la Efes, în Asia Mică, în jurul anului 100 E.N. cu scopul de a comunica adevărurile despre Hristos creștinilor de origine elenistică.

iluminare manuscris

Sf.

Photos.com/Thinkstock.,

Citește Mai mult pe Acest Subiect
literatura biblică: Evanghelia a iv-A: Evanghelia După Ioan
Ioan este ultimul Evanghelia și, în multe feluri, diferită de Evangheliile Sinoptice. Întrebarea din Evangheliile sinoptice se referă la măsură…,Evanghelia lui Ioan diferă de Evangheliile sinoptice în mai multe moduri: acoperă un interval de timp diferit de celelalte; localizează o mare parte din lucrarea lui Isus în Iudeea; și îl înfățișează pe Isus vorbind pe larg despre chestiuni teologice. Diferența majoră, totuși, constă în scopul general al lui John., Autorul Evangheliei lui Ioan ne spune că el a ales să nu înregistreze mai multe de acte simbolice ale lui Isus și a inclus anumite episoade din pentru ca cititorii să înțeleagă și să împărtășească în uniune mistică a bisericii lui Hristos, pentru ca ei „să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și, crezând, să aveți viață în numele lui” (20:30). Acest motiv pătrunde în narațiune, la fel ca un fel de simbolism mistic și accent repetat pe întrupare., Autorul își începe relatarea cu o pronunțare despre întrupare care intimizează clar Geneza („la început a fost cuvântul și cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul a fost Dumnezeu.”). Autorul adaugă în mod continuu comentarii interpretative proprii pentru a clarifica motivele lui Isus. În nararea unor fapte miraculoase, de exemplu, hrănirea celor 5.000( 6: 1-15), care apare în toate cele patru Evanghelii, versiunea lui Ioan este explicată ca simbol al unui adevăr spiritual mai profund („eu sunt Pâinea vieții; . . .”)., De-a lungul Evangheliei lui Ioan, Isus se prezintă în mod deschis ca fiul divin al lui Dumnezeu, fără a-și ascunde identitatea așa cum o face în Evanghelia după Marcu. Astfel, autorul Evangheliei lui Ioan nu doar povestește o serie de evenimente, ci individualizează detalii care susțin o interpretare teologică ordonată a acelor evenimente.datorită caracterului său teologic special, Evanghelia după Ioan a fost considerată în antichitate „Evanghelia spirituală” și a exercitat o influență profundă și de durată asupra dezvoltării doctrinei creștine timpurii.

0