hemocytometern har varit ett viktigt verktyg för hematologer, läkare och biologer i över ett sekel. Beroende på var det används har ordet flera stavningar som hemacytometer, hemocytometer, hemacytometer eller hemocytometer, men för konsekvensändamål kommer ordet ”hemocytometer” att användas i denna översyn. Prefixet ”hema”, ”hemo”, ”haema” eller ”haemo” betyder blod, medan ”cytometer” innebar en anordning för att mäta celler., Enheten användes ursprungligen av läkare för att analysera patientblodprover, vilket var den första gnistan som skapade hematologins område. Hemocytometern har gått igenom en serie av stor utveckling på 1800-talet och början av 1900-talet. den moderna hemocytometern använder ett dubbelkammarformat och räkningsnät som utvecklats av O. Neubauer. Detta format gör det möjligt för användaren att utföra två celltal för varje prov utan att behöva rengöra den. För en komplett Historisk recension, ladda ner vår vitbok.,

hemocytometern har använts för att räkna celler som sträcker sig från alger, jäst, cancerceller, stamceller, blodkroppar, även parasiter och sporer. Även om en mängd automatiserade cellräkningsinstrument har utvecklats, är den nuvarande gyllene standarden som forskare faller tillbaka på fortfarande manuell räkning med hemacytometer.