hemocytometr jest niezbędnym narzędziem dla hematologów, lekarzy i biologów od ponad wieku. W zależności od tego, gdzie jest używany, słowo ma wiele pisowni, takich jak hemacytometer, hemocytometer, hemacytometer lub hemocytometer, ale dla celów spójności, słowo „hemocytometer” zostanie użyte w tej recenzji. Przedrostek „hema”, „hemo”,” haema „lub” haemo „oznacza krew, podczas gdy „cytometr” oznacza urządzenie do pomiaru komórek., Urządzenie było początkowo używane przez lekarzy do analizy próbek krwi pacjentów, co było początkową iskrą, która stworzyła pole Hematologii. Hemocytometr przeszedł szereg znaczących zmian w 1800 i na początku 1900 roku. współczesny hemocytometr wykorzystuje format dwukomorowy i siatki liczące opracowane przez O. Neubauera. Format ten pozwala użytkownikowi wykonać dwie liczby komórek dla każdej próbki bez konieczności jej czyszczenia. Aby uzyskać pełną recenzję historyczną, pobierz naszą białą księgę.,

hemocytometr służy do liczenia komórek począwszy od glonów, drożdży, komórek nowotworowych, komórek macierzystych, komórek krwi, a nawet pasożytów i zarodników. Chociaż opracowano wiele automatycznych instrumentów do liczenia komórek, obecnym złotym standardem, na który badacze wracają, jest nadal ręczne liczenie za pomocą hemacytometru.