hemocytometer byl základním nástrojem pro hematologů, lékařů a biologů pro více než století. V závislosti na tom, kde je používán, slovo má více hláskování jako hemacytometer, hemocytometer, haemacytometer, nebo haemocytometer, ale pro účely konzistence, slovo „hemocytometer“ budou použity v této recenzi. Předpona „hema“, „hemo“, „haema“ nebo „haemo“ znamená krev, zatímco „cytometr“ znamenal zařízení pro měření buněk., Přístroj byl zpočátku používán lékaři k analýze vzorků krve pacienta, což byla počáteční jiskra, která vytvořila oblast hematologie. Hemocytometer prošel řadou významných vývoje v 1800s a brzy 1900s. moderní hemocytometr využívá dvoukomorový formát a počítání mřížky vyvinuté o. Neubauer. Tento formát umožňuje uživateli provádět dva počty buněk pro každý vzorek, aniž by bylo nutné jej vyčistit. Pro kompletní historickou recenzi si prosím stáhněte naši bílou knihu.,

hemocytometr byl použit k počítání buněk od řas, kvasinek, rakovinných buněk, kmenových buněk, krevních buněk, dokonce i parazitů a spór. Ačkoli různé automatizované mobilní počítání nástrojů byly vyvinuty, současný zlatý standard, který vědci opřít, je stále ruční počítání s hemacytometer.