MO Rev Stat § 565.056 (2016) Vad är det Här?

565.056. 1.,p>(3) personen lägger avsiktligt en annan person i gripandet av omedelbar fysisk skada;

(4) Personen hänsynslöst engagerar sig i beteende som skapar en betydande risk för dödsfall eller allvarlig fysisk skada för en annan person;

(5) personen medvetet orsakar eller försöker orsaka fysisk kontakt med en person med funktionshinder, som en rimlig person, som inte har funktionshinder, skulle överväga stötande eller provocerande; eller

(6) personen medvetet orsakar fysisk kontakt med en annan person som känner till annan person kommer att betrakta kontakten som offensiv eller provocerande.,

2. Förutom vad som anges i underavsnitt 3 i detta avsnitt är misshandel i fjärde graden en klass A-förseelse.

3. Brott mot bestämmelserna i underavdelning (3) eller (6) i underavsnitt 1 i detta avsnitt är en klass C förseelse om inte offret är en särskild offer, som termen ”special offer” definieras i avsnitt 565.002, i vilket fall en kränkning av sådana bestämmelser är en klass A förseelse.