MO Rev Stat § 565.056 (2016) Hva er Dette?

565.056. 1.,p>(3) Den som med vilje steder en annen person i pågripelse av umiddelbar fysisk skade;

(4) Den som uaktsomt engasjerer seg i handlinger som skaper en betydelig risiko for død eller alvorlig fysisk skade på en annen person;

(5) Den som med vitende og vilje fører til eller forsøk på å skape fysisk kontakt med en person med en funksjonshemming, som en fornuftig person, som ikke har en funksjonshemning ville vurdere støtende eller provoserende; eller

(6) Den som med vitende og vilje fører til fysisk kontakt med en annen person å vite at den andre personen vil anse den kontakt som støtende eller provoserende.,

2. Unntatt som angitt i punkt 3 i denne delen, angrep i fjerde grad er en klasse som En forseelse.

3. Overtredelse av bestemmelsene i underavdeling (3) eller (6) av punkt 1 i dette avsnittet er en klasse C forseelse hvis offeret er en spesiell offer, som begrepet «special offer» er definert i § 565.002, og i så fall et brudd på slike bestemmelser er en klasse som En forseelse.