MO Rev Stat § 565.056 (2016) Co to je?

565.056. 1.,p>(3) osoba záměrně místa, jiné osoby v obavy z bezprostřední fyzické zranění;

(4) osoby z nedbalosti zapojí do jednání, které vytváří podstatné nebezpečí smrti nebo vážné fyzické újmy jiné osobě;

(5) osoba, která úmyslně způsobí nebo se pokusí způsobit fyzický kontakt s osobou se zdravotním postižením, což rozumný člověk, který nemá zdravotní postižení, by se považovat za urážlivé nebo provokativní; nebo

(6) osoba vědomě způsobuje fyzický kontakt s jinou osobou, s vědomím, že jiná osoba bude považovat kontaktu jako urážlivé nebo provokativní.,

2. S výjimkou případů uvedených v pododdílu 3 tohoto oddílu, útok ve čtvrtém stupni je přestupek třídy a.

3. Porušení ustanovení dělení (3) nebo (6) odstavce 1 tohoto oddílu je třídy C přestupek, pokud oběť je obětí, jako pojem „zvláštní oběti“ je definována v § 565.002, v takovém případě porušení těchto ustanovení je třída přestupek.