X

Prywatność& Pliki cookie

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej, w tym jak kontrolować pliki cookie.

mam!

Denis Diderot był ważnym filozofem i pisarzem Oświecenia., Oświecenie, znane również jako Wiek rozumu, było ruchem intelektualnym w XVII wieku, który zwiększył znaczenie rozumu, myśli i siły jednostek do rozwiązywania problemów. Najważniejsze idee Diderota to indywidualizm, użycie rozumu, potęga Natury i wiara w postęp ludzkości. Denis Diderot miał bardzo ważny wpływ na ogólny sposób myślenia, ponieważ przeszedł pełny cykl wiedzy i pracował nad tym również u innych., Napisał wiele gatunków, w których wyrażał swoje poglądy na świat, w tym utwory fikcji, dramatu, krytyki i satyry. Propagował wiele zasad i idei, które do dziś panują. Przede wszystkim propagował idee demokracji, deizmu i ateizmu, ponieważ wierzył w rozwój i rozwój ludzi bez konieczności przestrzegania idei innych narodów. Zachęcał ludzi, aby myśleli za siebie i nie ślepo podążali za cudzymi powiedzeniami. Uznał jednak konieczność wprowadzenia praw.,

Po Drugie, Diderot promował użycie rozumu w społeczeństwie do pokonywania wyzwań, myślenia za siebie i odkrywania prawdy. Diderot zdecydowanie popierał metody eksperymentalne w filozofii i nauce. Uważał, że natura jest w stanie ciągłych zmian i żadna jej interpretacja nie jest możliwa. Diderot był również materialistą filozoficznym, wierząc, że myśl rozwinęła się dzięki zmianom materii. Jednak zawsze pozostawał bardzo niejasny i otwarty zarówno na ten temat, jak i na decyzje religijne., Rzeczywiście, w pewnym czasie był ateistą, a później stał się deistą, wierząc, że Bóg istnieje niezależnie od świata. Ostatecznie stał się materialistą filozoficznym.

Po Trzecie, propagował empiryzm, ideę, że naukowcy powinni nie tylko używać rozumu, ale powinni także eksperymentować i badać świat dla siebie. Wśród wielu innych idei propagował również idee równości w edukacji i życiu codziennym, równości kobiet i mężczyzn oraz siły edukacji., Jego wpływ można zauważyć w Encyclopédie, dziele informującym o nowych rewolucyjnych poglądach politycznych i nastrojach antyreligijnych. Jego idee są kontynuowane przez jego główne dzieła filozoficzne, które obejmują myśli o interpretacji Natury i sen d ' Alemberta. Za życia miał bardzo duży wpływ, zarówno ze względu na Encyclopédie, która informowała o użytecznej podstawowej wiedzy, jak i ze względu na jego mniejsze dzieła, które zawierały pomysły artystyczne i poetyckie. Jednak w XXI wieku Diderot jest doceniany jeszcze bardziej., Przykładami dzieł znanych w dzisiejszym społeczeństwie jest kilka jego pism literackich, takich jak zakonnica, Jacques Fatalista i dialog satyryczny, bratanek Rameau.

reklamy

0