X

Soukromí & soubory Cookie

Tento web používá soubory cookie. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím. Další informace, včetně toho, jak ovládat soubory cookie.

Mám to!

Inzeráty

Denis Diderot byl významný filozof a spisovatel Osvícenství., Osvícenství, také známý jako Věk Rozumu, bylo intelektuální hnutí během 17. století, který zdůrazňuje význam rozumu, myšlení a sílu jednotlivců řešit problémy. Diderotovy nejdůležitější myšlenky byly individualismus, použití rozumu, síla přírody a víra v pokrok lidstva. Denis Diderot měl velmi důležitý dopad na obecný způsob myšlení, když prošel úplným cyklem znalostí a pracoval na tom i v jiných., Napsal mnoho žánrů, ve kterých vyjádřil své pohledy na svět, včetně kusů beletrie, dramatu, kritiky a satiry. Propagoval mnoho principů a myšlenek, které dodnes převažují. Především propagoval myšlenky demokracie, deismu a ateismu, protože věřil ve vývoj a rozvoj lidských bytostí, aniž by musel dodržovat myšlenky jiných národů. Povzbuzoval lidi, aby přemýšleli sami za sebe a ne slepě následovali výroky jiných lidí. Uznal však nutnost zákonů.,

Zadruhé Diderot propagoval používání rozumu ve společnosti k překonání výzev, přemýšlení o sobě a objevování pravdy. Diderot silně podporoval experimentální metody ve filozofii a vědě. Věřil, že příroda je ve stavu neustálé změny a není možné ji interpretovat. Diderot byl také filozofický materialista, věřil, že myšlenka se vyvinula kvůli změnám hmoty. Vždy však zůstal velmi vágní a otevřený jak k tomuto tématu, tak k náboženským rozhodnutím., Ve skutečnosti byl najednou ateistou, zatímco později se stal deistou a věřil, že Bůh existuje nezávisle na světě. Nakonec se stal filozofickým materialistou.

Zatřetí propagoval empirismus, myšlenku, že vědci by měli nejen používat rozum, ale měli by také experimentovat a studovat svět pro sebe. Mezi mnoha dalšími myšlenkami také propagoval myšlenky rovnosti ve vzdělávání a každodenním životě, rovnosti žen a mužů a sílu vzdělávání., Jeho vliv lze vidět v Encyklopedii, referenčním díle, které informovalo o nových revolučních politických názorech a proti náboženskému sentimentu. Jeho myšlenky žijí prostřednictvím svých hlavních filozofických děl, které zahrnují myšlenky na interpretaci přírody a D ‚ Alembertův sen. Během svého života měl velmi velký vliv, a to jak díky encyklopedii, která informovala o užitečných základních znalostech, tak i díky svým menším dílům, které zahrnovaly umělecké a poetické myšlenky. Nicméně, v 21. století Diderot je ceněn ještě více., Příklady prací oslavil v dnešní společnosti jsou některé z jeho literární spisy, jako Jeptiška, Jacques Fatalista, a satirický dialog, Rameau Synovec.

reklamy