X

Sekretess& Cookies

den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du deras användning. Läs mer, inklusive hur du kontrollerar cookies.

fick det!

annonser

Denis Diderot var en viktig filosof och författare av upplysningen., Upplysningen, även känd som The Age of Reason, var en intellektuell rörelse under 1700-talet som förbättrade betydelsen av förnuft, tanke och individens makt att lösa problem. Diderots viktigaste idéer var individualism, användning av förnuft, naturens kraft och tron på mänsklighetens framsteg. Denis Diderot hade en mycket viktig inverkan på det allmänna sättet att tänka, som han gick igenom en komplett cykel av kunskap, och arbetade för att göra det i andra också., Han skrev många genrer där han uttryckte sina synsätt i världen, inklusive bitar av fiktion, drama, kritik och satir. Han främjade många principer och idéer som fortfarande råder idag. Först och främst främjade han idéerna om demokrati, deism och ateism, för att han trodde på utveckling och framsteg av människor utan att behöva följa andra människors idéer. Han uppmuntrade människor att tänka för sig själva och inte blint följa andras ord. Men han erkände nödvändigheten av lagar.,

För det andra främjade Diderot användningen av förnuft i samhället för att övervinna utmaningar, tänka för oss själva och upptäcka sanningen. Diderot stödde starkt experimentella metoder inom filosofi och vetenskap. Han trodde att naturen var i ett tillstånd av ständig förändring och ingen tolkning av det var möjligt. Diderot var också en filosofisk materialist och trodde att tanken utvecklades på grund av förändringar av materia. Han var dock alltid mycket vag och öppen om både detta ämne och religiösa beslut., Faktum är att han en gång var ateist, medan han senare blev en deist och trodde att Gud existerade oberoende av världen. Slutligen blev han en filosofisk materialist.

För det tredje främjade han empiricism, tanken att forskare inte bara skulle använda anledning, men de borde också experimentera och studera världen för sig själva. Bland många andra idéer främjade han också idéer om jämlikhet i utbildning och vardag, jämställdhet mellan kvinnor och män och kraften i utbildningen., Hans inflytande kan ses i encyklopedin, ett referensarbete som informerade om nya revolutionära politiska åsikter och antireligiösa känslor. Hans idéer lever vidare genom hans stora filosofiska verk som inkluderar tankar om tolkningen av naturen och d ’ Alemberts dröm. Under sin livstid hade han ett mycket stort inflytande, både på grund av encyklopedin, som informerade om användbar grundläggande kunskap, och även på grund av hans mindre verk, som inkluderade konstnärliga och poetiska idéer. Men i det 21: a århundradet uppskattas Diderot ännu mer., Exempel på verk som firas i dagens samhälle är några av hans litterära skrifter, såsom nunnan, Jacques Fatalisten och den satiriska dialogen, Rameaus brorson.

annonser

0