tidigare kunde obstruktiv sömnapné (OSA) endast diagnostiseras på ett sätt: genom en sömnstudie eller polysomnografi.

det är fortfarande den mest omfattande bedömningen. Men det innebär också att tillbringa en natt hemifrån ansluten till en uppsjö av elektroder och maskiner i en klinik säng. Hem sömnapné tester har gett många människor ett bekvämt, bekvämare sätt att utvärdera.,

osa kännetecknas av upprepad hindrad eller begränsad andning under perioder av 10 sekunder eller längre, och det påverkar mer än 25 miljoner amerikaner. Det leder till syrebrist som i sin tur resulterar i hälsoutfall mycket värre än bara bullriga andning och unrefreshing sömn. OSA är förknippad med ökad risk för stroke och hjärtsjukdom, bland andra medicinska tillstånd.

läkare kan då rekommendera hemtestning eller en formell sömnstudie för att se till att människor får den exakta diagnosen — och behandlingen — de behöver.,

Med medvetenhet om de villkor och önskemål för hemmet visningar på uppgång, ”det är en mycket rimlig testa att betrakta som ett alternativ för patienter som med stor sannolikhet kommer att ha måttlig till svår OSA”, säger Neeraj Kaplish, M. D., biträdande professor i neurologi och medicinsk chef för Sömn Lab vid University of Michigan ’ s Sleep Disorders Center. ”Men för många patienter är det förmodligen inte lämplig testning.”

nedan, Kaplish förklarar några fördelar och nackdelar med hem sömnapné tester.